Oldal kiválasztása

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS SZERZŐI JOGOK

A Váci úti Fogászat az oldal látogatói és a páciensek adatainak a védelmét fontosnak tekinti.


A fogászati kezelésre való jelentkezés során kért elérhetőségre vonatkozó információkat – melyek a kapcsolattartást szolgálják – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) eleget téve, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik félnek személyes adatait nem adjuk ki.

Főbb fogalmak:

1. Adatkezelő:
A fogászati kezelésre való jelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető a Váci úti Fogászat Bt.. Az adatokat  munkatárasinkon kívül a senki sem ismerheti meg.

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg, ezek az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. A technikai hátteret az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

2. Adatkezelés célja
A fogászati kezeléssel összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:
fogászati kezelésre jelentkezés.
A jelentkezők részére havi tájékoztatók, emlékeztetők és kezelési időpont küldése a fogászati kezeléssel kapcsolatban (például technikai jellegű üzenetek, a fogászati kezelés módosulásával kapcsolatos információk.).

3. Adatkezelés jogalapja
A fogászati kezeléssel jelentkezéssel kapcsolatban a személyes adatok megadása önkéntes.
A fogászati kezelés megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak adataik kezeléséhez. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a honlapon.

4. Adatkezelés időtartama
A fogászati kezelés igénybe vételével kapcsolatban megadott személyes adatok a hatályos

jogszabályoknak megfelelően kerülnek tárolásra.

 
5. Adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó és az opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a fogászati kezelésre való jelentkezéshez, melyek az alábbiak: név, telefonszám.
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó a szolgáltatást nem veheti igénybe.

6. Adatbiztonság
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Üzemeltető köteles lenne a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tesz, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás igénybe vevője tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.


7. Jogok gyakorlása, jogorvoslat
A jelentkezők jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni személyesen az Üzemeltetőtől, vagy e-mailen keresztül a vaciutifogaszat@gmail.com címen. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.Jogorvoslat vagy panasz tételére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is van lehetőség. Egyebekben a sértett a jogait polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az üzemeltető kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát és fenntartja a jogot annak módosítására. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról tartalmazza.


Szerzői jogok

Jelen honlapon található tartalmak az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik, azok felhasználása engedélyhez kötött.  A honlapon található tartalmak a tulajdonos engedélye nélkül nem másolhatóak, csak előzetes írásbeli engedély után használható fel. Nem kell engedély az idézéshez, de megkell felelnie a vonatkozó jogi szabályozásnak. A honlapon lévő képeket engedély nélkül tilos lementeni, a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni.  A Váci úti Fogászat Bt. fenntartja a jogot a weboldal módósítására, átdolgozására, illetve elérhetőségeinek a korlátozásásra.